4. SPOTKANIE_25.01.2018

    Szanowne Grono Pracowników Naukowych Trójmiasta!

 

Organizatorzy OTWARTEGO Konwersatorium Religioznawczego

Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału

w czwartym posiedzeniu, które odbędzie się

 

w czwartek 25 stycznia 2018,

od godz. 18.00 w auli 1.48 na Wydziale Historycznym

(sala na parterze przy holu wejściowym).

 

Przewidywany czas trwania spotkania (referat oraz dyskusja) –

półtorej  godziny.

Posiedzenia rozpoczynamy i kończymy punktualnie.

 

Referat wprowadzający pt.

Argumenty na rzecz teizmu we współczesnej filozofii analitycznej – wygłosi

prof. dr hab. Tomasz Szarek,

Dyrektor Instytutu Matematyki UG.

 

Prolegomena:

Filozoficzne treści Proslogionu Anzelma z Aosty, a w szczególności zawarta
tam idea aliquid, quo maius cogitari non potest, stanowią po dziś dzień
inspirację do podjęcia poważnych badań logicznych. W błędzie są ci, którzy
uważają, że kantowska idea z drugiego tomu Krytyki czystego rozumu:
,,Istnienie nie jest oczywiście realnym orzeczeniem (predykatem)”
przekreśla całość rozważań zawartych w dowodzie ontologicznym.
دانلود آهنگ جدید
Choć dowód ten pozostaje niekonkluzywny, to także

لینک های ابری : آهنگ جدید , دانلود آهنگ جدید , محسن چاوشی , صندلی اداری , آگهی رایگان , میز تلویزیون

uzasadnienie Kanta obarczone jest poważną usterką logiczną.

Uzasadnimy to sięgając do dokonań współczesnych amerykańskich

filozofów analitycznych: Plantingi, Hartshorne’a, Malcolma i innych.

Przedstawimy poczynione przez nich starania, aby

klasycznym argumentom Anzelma nadać precyzyjną

strukturę logiczną w obrębie jednego z systemów logiki modalnej.

 

 

Do udziału w spotkaniach konwersatoryjnych zaproszeni są reprezentanci
naukowi wszystkich dyscyplin z Uczelni Trójmiasta: historycy, etnolodzy,
archeolodzy, filolodzy, filozofowie, socjologowie, psychologowie,
pedagodzy, prawnicy, politolodzy, biolodzy, biochemicy i biotechnolodzy,
ekonomiści, geografowie, informatycy, matematycy, fizycy i astrofizycy,
inżynierowie, architekci, muzycy, projektanci, artyści, dyrygenci,
kompozytorzy, aktorzy…

 

Zapytania  i uwagi proszę kierować do organizatorów Konwersatorium:

dane w ulotce informacyjnej dołączonej do tego maila

(i na oficjalnej stronie – zob. poniżej).

 

Oficjalny adres mailowy: konwersatorium.rel@ug.edu.pl
Oficjalna strona:  https://konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl

 

Serdecznie pozdrawiamy i gorąco zapraszamy do udziału,

 

Bogusław Górka, religioznawca z Wydz. Historycznego UG,
Hieronim Chojnacki, literaturoznawca z Wydz. Filologicznego UG,
Romuald Piekarski, filozof z Wydz. Nauk Społecznych UG.

panorma in mari via tua