7. SPOTKANIE_14.11.2018

Szanowne Grono Pracowników Naukowych Trójmiasta

 

 

Organizatorzy OTWARTEGO Konwersatorium Religioznawczego Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w siódmym posiedzeniu, które odbędzie się w środę 14 listopada 2018, od godz. 18.00 w auli 1.48 na Wydziale Historycznym (sala na parterze przy holu wejściowym). Przewidywany czas trwania spotkania (referat oraz dyskusja) – półtorej godziny. Posiedzenia rozpoczynamy i kończymy punktualnie.

 

Referat wprowadzający pt. Wielka Świątynia Atona w Tell el-Amarna w świetle archeologii religii wygłosi dr hab. Sławomir Jędraszek z Instytutu Archeologii i Etnologii, Wydziału Historycznego UG.

Wprowadzenie do zagadnienia: Naukowe zainteresowania wierzeniami Egiptu Starożytnego posiadają długą i bogatą tradycję. Niemal w każdym opracowaniu odnoszącym się do religii okresu dynastycznego nadmienia się o rzekomym monoteizmie „heretyckiego” króla Echnatona  (Amenchotep IV/ Achenatona 1347-1332 przed Chr.). Pogląd tak wyrażony, na stałe zagościł tak w popularnych opracowaniach, jak również i fachowej literaturze przedmiotu. Referent w tym miejscu z naciskiem podkreśla, że z punktu analizy dostępnych materiałów archeologicznych, tak wyrażone stanowisko nie posiada żadnego uzasadnienia. Celem referatu jest zaprezentowanie wybranych efektów badań architektoniczno-archeologicznych prowadzonych przez Prelegenta w zespole pod kierunkiem prof. Barego Kempa (McDonald Institute for Archaeological Research z: University of Cambridge) na obszarze tzw. Wielkiej Świątyni Atona, która wraz z tzw. Małą Świątynią, stanowiły najważniejsze centra nowej atonistycznej wizji religijnej Achenatona.

Przed udziałem w najbliższym posiedzeniu uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dwoma artykułami Prelegenta umieszczonymi w pdf również na stronie Konwersatorium Religioznawczego celem wstępnego zorientowania się w jego horyzontach naukowych i tematyce badawczej:

 

 

https://konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2018/11/I.-S.Jędraszek-Militarna-ikonografia-boga-Besa-na-przykładzie.pdf

 

https://konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2018/11/II.-S.JędraszekWykorzystanie-terakot-ptolemejskich-w-badaniach-nad-religiami-domowymi.pdf

 

Do udziału w spotkaniach konwersatoryjnych zaproszeni są reprezentanci naukowi wszystkich dyscyplin z Uczelni Trójmiasta: historycy, etnolodzy, archeolodzy, filolodzy, filozofowie, socjologowie, psychologowie, pedagodzy, prawnicy, politolodzy, biolodzy, biochemicy i biotechnolodzy, ekonomiści, geografowie, informatycy, matematycy, fizycy i astrofizycy, inżynierowie, architekci, muzycy, projektanci, artyści, dyrygenci, kompozytorzy, aktorzy…

 

Zapytania  i uwagi proszę kierować do organizatorów Konwersatorium: dane w ulotce informacyjnej dołączonej do tego maila (i na oficjalnej stronie – zob. poniżej).

 

Oficjalny adres mailowy: konwersatorium.rel@ug.edu.pl

Oficjalna strona:  https://konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl

 

Serdecznie pozdrawiamy i gorąco zapraszamy do udziału,

 

Bogusław Górka, religioznawca z Wydz. Historycznego UG,

Hieronim Chojnacki, literaturoznawca z Wydz. Filologicznego UG,

Romuald Piekarski, filozof z Wydz. Nauk Społecznych UG.

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

طراحی اپلیکیشن

panorma in mari via tua