10. SPOTKANIE 18.12.2019

Szanowne Grono Pracowników Naukowych Trójmiasta

Organizatorzy OTWARTEGO Konwersatorium Religioznawczego Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w dziesiątym  posiedzeniu, które odbędzie się w środę 18 grudnia 2019, od godz. 18.00 w auli 1.48 na Wydziale Historycznym (sala na parterze przy holu wejściowym). Przewidywany czas trwania spotkania (referat oraz dyskusja) – półtorej godziny. Posiedzenia rozpoczynamy i kończymy punktualnie.

Referat wprowadzający pt. Bramy Niebios: psycho-fizjologiczne mechanizmy systemu energetycznego w organizmie człowieka  – wygłosi profesor UG dr hab. Joanna Różycka-Tran, z Instytutu Psychologii UG.

Wprowadzenie do problemu: Wpływ procesów duchowych czy mentalnych na stan psychofizyczny człowieka nie jest obcym tematem wśród psychologów zachodnich. Kluczem do zrozumienia wydaje się być system kanałów energetycznych organizmu, opisany tysiące lat temu w medycynie wschodniej. Cała filozofia buddyjska razem z praktykami religijnymi czy medytacją opierają się na pracy z energiami wewnątrz organizmu człowieka, które prowadzą nawet do zmian w budowie mózgu. Francuscy naukowcy ze szpitala Necker w Paryżu przeprowadzili serię eksperymentów potwierdzających w sposób naukowy istnienie takiego systemu w ludzkim ciele (Darras, de Vernejoul, Albarede, 1992), który nie pokrywa się z klasycznym systemem naczyń krwionośnych. Według badań, system energetyczny stanowi czwarty – dodatkowy system regulujący w organizmie, oprócz układu limfatycznego, nerwowego i hormonalnego. To, co dzisiaj jest opisywane jako oddziaływanie na tkankę łączną w celu wywołania migracji gazotransmiterów, w medycynie chińskiej setki lat temu opisywano jako modulację energii Qi (Gajewski, Maśliński, 2012). Co więcej, Japońscy naukowcy udowodnili, że otaczająca człowieka aura to wydzielane światło z czysto chemicznych reakcji zachodzących w organizmie (UPE ultra-weak photon emission), które prawdopodobnie ma właściwości uzdrawiające (częstotliwość fal gamma; Iccarino, i in., 2016).

Podczas referatu zaprezentowane zostaną wieloletnie badania prowadzone na wietnamskich adeptach duchowych sztuk walki Thien Mon Dao (Bramy Niebios), u których wyćwiczona aktywacja układu energetycznego poprzez świadome techniki oddechowe powoduje zmiany pulsu i bicia serca (nawet wstrzymanie pracy serca) oraz uruchamia wiele innych procesów fizjologicznych. Ukazane zostaną również krótkie fragmenty z materiału filmowego nagranego podczas badań. W świetle dotychczasowych obserwacji i badań nasuwa się pytanie: dlaczego nauka i medycyna zachodnia wciąż oficjalnie nie uznają istnienia systemu energetycznego oraz wpływu stanów duchowych na stan zdrowia pacjentów, znacznie ograniczając tym samym możliwości leczenia?

Przed udziałem w najbliższym posiedzeniu uprzejmie prosimy o zapoznanie się z artykułami umieszczonymi w pdf na stronie Konwersatorium celem wstępnego zorientowania się w tematyce badawczej:

Różycka, J., Tran A. Q. (2012). Wpływ technik samoregulacyjnych na procesy psychofizyczne. Badania w grupie sztuk walki Thien Mon Dao. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 1, 69-83.

Różycka-Tran, J., Gajewski, M. (2017, listopad). Bramy Niebios. Charaktery, s. 80-84 (art. popularnonaukowy).

linki – https://konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl/?attachment_id=317

https://konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl/?attachment_id=175].

 

Do udziału w spotkaniach konwersatoryjnych zaproszeni są reprezentanci naukowi wszystkich dyscyplin z Uczelni Trójmiasta: historycy, etnolodzy, archeolodzy, filolodzy, filozofowie, socjologowie, psychologowie, pedagodzy, prawnicy, politolodzy, biolodzy, biochemicy i biotechnolodzy, ekonomiści, geografowie, informatycy, matematycy, fizycy i astrofizycy, inżynierowie, architekci, muzycy, projektanci, artyści, dyrygenci, kompozytorzy, aktorzy…

Zapytania  i uwagi proszę kierować do organizatorów Konwersatorium: dane w ulotce informacyjnej dołączonej do tego maila (i na oficjalnej stronie – zob. poniżej).

Oficjalny adres mailowy: konwersatorium.rel@ug.edu.pl

Oficjalna strona:  https://konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl

Serdecznie pozdrawiamy i gorąco zapraszamy do udziału,

Bogusław Górka, religioznawca z Wydz. Historycznego UG,

Hieronim Chojnacki, literaturoznawca z Wydz. Filologicznego UG,

Romuald Piekarski, filozof z Wydz. Nauk Społecznych UG.
املاک دریاچه چیتگر

املاک منطقه ۲۲

panorma in mari via tua