2. SPOTKANIE 25.05.2017

Szanowne Grono Pracowników Naukowych!

 

 

Organizatorzy OTWARTEGO Konwersatorium Religioznawczego Uniwersytetu Gdańskiego, zainicjowanego przy serdecznym poparciu JM Rektora UG, dr. hab. Jerzego Piotra Gwizdały, prof. nadzwyczajnego, mają zaszczyt zaprosić do udziału w posiedzeniu, które odbędzie się w czwartek 25 maja 2017, od godz. 18.00 w auli 1.48 na Wydziale Historycznym (sala na parterze przy holu wejściowym). Przewidywany czas trwania spotkania (referat oraz dyskusja) – półtorej godziny. Posiedzenia rozpoczynamy punktualnie.

 

Referat wprowadzający pt. Religia i metodologia na przykładzie źródeł chrześcijaństwa – wygłosi prof. dr dr hab. Bogusław Górka z Wydziału Historii UG

 

Zagajenie. Do badań źródeł pisanych chrześcijaństwa stosuje się współcześnie ponad 40 metod, ujęć czy podejść. Ten stan rzeczy powoduje zagubienie nawet w kręgu zaawansowanych uczonych. Jak zatem zorientować się w tym swoistym labiryncie metodycznym? Czy wszystkie stosowane metody są przydatne? Czy są równowartościowe czy przeciwnie – należy je różnicować? Jeśli tak, to według jakiego kryterium? Co jest przedmiotem badań odnośnie do religii? Jeśli zjawisko – to czy można je badać od wnętrza czy raczej od strony zewnętrznych jego przejawów? Analizując teksty fundamentalne dla religii natrafiamy na naturalną barierę: język oryginału. Czy obcość językowa oryginału jest jedyną barierą stojącą na drodze do poznania natury religii w źródłach pisanych?…

 

Przed udziałem w najbliższym posiedzeniu uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dwoma artykułami Prelegenta umieszczonymi w pdf na stronie Konwersatorium celem wstępnego zorientowania się w jego horyzontach naukowych i tematyce badawczej [I – Wolność w nauce na przykładzie recepcji Ewg. Jana 3,5; II – Wybrane katolickie modele religijności w świetle religijności epoki apostolskiej].

 

https://konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/04/II-B.Górka-Modele-religijności…pdf

 https://konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/04/I-B.Górka-Wolność-w-nauce…pdf

 

Do udziału w spotkaniach konwersatoryjnych zaproszeni są reprezentanci wszystkich dyscyplin naukowych: historycy, etnolodzy, archeolodzy, filolodzy, filozofowie, socjologowie, psychologowie, pedagodzy, prawnicy, politolodzy, biolodzy, biochemicy i biotechnolodzy, genetycy, ekonomiści, geografowie, informatycy, matematycy, fizycy i astrofizycy, inżynierowie, architekci, medycy, muzycy, projektanci, artyści, dyrygenci, kompozytorzy, aktorzy…

 

Zapytania i uwagi proszę kierować do organizatorów Konwersatorium: dane w ulotce informacyjnej dołączonej do tego maila (i na oficjalnej stronie – zob. poniżej).

 

Oficjalny adres: konwersatorium.rel@ug.edu.pl

Oficjalna strona: https://konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl

 

Serdecznie pozdrawiamy i gorąco zapraszamy do udziału w posiedzeniach Konwersatorium,

 

Bogusław Górka, religioznawca z Wydziału Historycznego UG,

Hieronim Chojnacki, literaturoznawca-skandynawista z Wydziału Filologicznego UG,

Romuald Piekarski, filozof z Wydziału Nauk Społecznych UG.

panorma in mari via tua