6. SPOTKANIE_23.5.2018

Szanowne Grono Pracowników Naukowych Trójmiasta

 

 

Organizatorzy OTWARTEGO Konwersatorium Religioznawczego Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w szóstym posiedzeniu, które odbędzie się w środę 23 maja 2018, od godz. 18.00 w auli 1.48 na Wydziale Historycznym (sala na parterze przy holu wejściowym). Przewidywany czas trwania spotkania (referat oraz dyskusja) – półtorej godziny. Posiedzenia rozpoczynamy i kończymy punktualnie.

 

Referat wprowadzający pt. Rozwój chrześcijaństwa antycznego w świetle metody historyczno-kulturowej – wygłosi prof. nadzw. dr hab. Wojciech Gajewski z Wydziału Historycznego UG.

 

Wprowadzenie do zagadnienia: Zainteresowanych rozwojem chrześcijaństwa starożytnego intryguje pytanie, jak to się stało, że zakazana i prześladowana religia (religio illicita), jaką było chrześcijaństwo, w ciągu niespełna trzech wieków wzrosła i rozwinęła się w Cesarstwie Rzymskim tak dalece, że cesarze zmuszeni byli uznać ten fakt i potwierdzić go edyktem wolnościowym (religio licita)? Odpowiedź znajdujemy w podstawowej instytucji świata starożytnego – w szeroko pojętym domostwie (gr. oikos, łac. familia/domus). Ten nuklearny składnik cywilizacji Antyku w sposób zasadniczy oddziaływał na mentalność, kulturę, religię; praktycznie na wszystkie sfery życia społeczno-ekonomicznego. Oikos stał się w pierwszej kolejności oparciem dla misji ewangelizacyjnej zwłaszcza w świecie pogańskim. Potem, w miarę rozwoju i potrzeb, miejscem formacyjnym założonych wspólnot chrześcijańskich. W trakcie misji chrześcijańskiej oikosy były przekształcane w ekklesie. Tym samym chrześcijaństwo dokonywało operacji na sercu cywilizacji hellenistycznej. To zjawisko widoczne jest w Nowym Testamencie, zwłaszcza w Listach, szczególnie zaś w obu Listach do Koryntian.

 

Przed udziałem w najbliższym posiedzeniu uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dwoma artykułami Prelegenta celem wstępnego zorientowania się w jego horyzontach naukowych i tematyce badawczej:

 

https://konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2018/05/I-W.Gajewski-Disciplina-arcani-w-1-Kor-21-2.pdf

https://konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2018/05/II-W.Gajewski-Uczty-w-ekklesiach-domowych…pdf

 

Do udziału w spotkaniach konwersatoryjnych zaproszeni są reprezentanci naukowi wszystkich dyscyplin z Uczelni Trójmiasta: historycy, etnolodzy, archeolodzy, filolodzy, filozofowie, socjologowie, psychologowie, pedagodzy, prawnicy, politolodzy, biolodzy, biochemicy i biotechnolodzy, ekonomiści, geografowie, informatycy, matematycy, fizycy i astrofizycy, inżynierowie, architekci, muzycy, projektanci, artyści, dyrygenci, kompozytorzy, aktorzy…

 

Zapytania  i uwagi proszę kierować do organizatorów Konwersatorium: dane w ulotce informacyjnej dołączonej do tego maila (i na oficjalnej stronie – zob. poniżej).

 

Oficjalny adres mailowy: konwersatorium.rel@ug.edu.pl

Oficjalna strona:  https://konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl

 

Serdecznie pozdrawiamy i gorąco zapraszamy do udziału,

 

Bogusław Górka, religioznawca z Wydz. Historycznego UG,

Hieronim Chojnacki, literaturoznawca z Wydz. Filologicznego UG,

Romuald Piekarski, filozof z Wydz. Nauk Społecznych UG.

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

طراحی اپلیکیشن

panorma in mari via tua